left.jpg (822 bytes) 17.6.2006
BABYLON / BRATISLAVA

menu
> news
> pravidla
>
crews
>
registrácia
>
program
>
foto
>
média
>
história
>
kontakt

partners

Generálny reklamný parnter
   

Hlavný reklamný partner


Reklamný parnter
Mediálny partner

www.dekahity.sk

BATTLE OF THE YEAR SLOVAKIA
národné postupové kolo na B.O.T.Y. North East Europe

: P R A V I D L Á :

Základné pravidlá pre všetky B.O.T.Y. súťaže:

Tieto pravidlá pre súťaže B.O.T.Y. by mali súťaž urobiť čo najviac spravodlivú pre skupiny, podporiť organizátorov, pomôcť pozdvihovať umenie B-Boys, tanec a prevedenie celkovo a urobiť B.O.T.Y. viac  zaujímavé pre širokú verejnosť

  • maximálna dĺžka choreografie je 6 minut (bude sa striktne dodržiavať!)
  • do súžaže budú pripustené iba skutočné crews, žiadny AllStar team sa k súťaží nepripustí, to znamená skupiny, ktoré majú vlastnú show vždy spolu aj mimo B.O.T.Y.
  • maximálny počet členov v jednej crew je 8 alebo menej
  • individuálny tanečníci nebudú pripustení k súťaži
  • porota sa bude skladať z 3 alebo 5 členov, čo bolo stanovené hlavným stanon B.O.T.Y.
  • bitka o 3.miesto bude trvať 25 minút a takisto aj bitka o 1.miesto bude v dĺžke 25 minút

B.O.T.Y. systém hodnotenia:
Prečo tento systém? Pre veľa B-Boys a B-Girls je B.O.T.Y. jedinečná súťaž, preto každé rozhodnutie zmeny pravidiel má vplyv na celkovú B-Boys scénu a predstavuje veľkú zodpovednosť. Preto hľadáme univerzálne a hlavne rovnaké pravidlá pre všetky B.O.T.Y. kvalifikácie a súťaže, ktorím každí lahko porozumie.
Nasledujúce informácie Ti dajú ako tanečníkovi, organizátorovi alebo porotcovi celý postup ako sa zúčastniť B.O.T.Y.

Najdôležitejším kritériom je, aby sudca mal dosť skúseností na to, aby subjektívne posudzoval všetky možné kritériá. Samozrejme žiaden sudca nevie všetko dokonale, preto sme otvorený novým návrhom a nápadom pre zveladenie B-boys


B.O.T.Y. bol vždy B-Boys/Girl šampionát.To zahŕňa Toprock a Downrock, zo sub elementami Uprocku, Footwork, Legwork , Powermoves a Freezy. Ostatné tanečné formy ako Locking, Popping, House Dance alebo iné tradičné tance ako napr. Capoeira alebo Salsa možu byť zahrnuté vo vašej show a budú hodnotené na základe jednotlivých názorov sudcov, ktorí to zohladnia v celkovom hodnotení dojmu, vžitia sa do deja a nápaditosti.Tak isto tieto nemusia byť vôbec zhodnotené sudcom.

Ako musia sudcovia hodnotiť:
Bude viac kritérií hodnotenia, kde pri každom sudca udeli počet bodov od 1 do 10. Čím viac bodov bude mať Crew, tým vyššie bude v rebríčku hodnotenia. Ako vždy najlepšie 4 Crew pôjdu do finálových Battle. 3. a 4. Crew v poradí sa bijú o 3.miesto a 1. a 2. Crew sa bijú o 1.miesto. Počas battle  budú striktne určené pravidlá pre hodnotenie sudcov.

Kritéria pre hodnotenia show:
Synchronizácia - ako je skupina synchronická a presná v spoločných častiach, ak vôbec takéto prvky obsahuje
Výraz  - ako sa skupina správa na pódiu, dojem a schopnosť tanečníkov vyjadriť pocity, prípadne dej na pódiu, bytostná účasť crew na pódiu, schopnosť upútať diváka nápaditosťou

Hudba - schopnosť plynule zladiť  hudbu, harmónia a rytmus

Choreografia - sled situácii zo sebou súvisiacich, má show vôbec nejaký dej? kombinácia deja z tancom

 

Kritéria pre hodnotenia B-boyingu:
Toprock
Footwork/Legwork
Freeze
Powermoves

Kritéria pre hodnotenia Battle:
Reakcia - Ako crew/tanečník reaguje na to čo dal protivník
Routines - aký druh Battle Routines prinesie tanečník/crew na pódium
Stratégia - Ako crew/tanečník plánujú stratégie počas Battle
Postoj, stanovisko - akú mentalitu prinesie crew/tanečník do Battle, presvedčenie, ale len v B-Boying/Girling, nie nerešpektujúce gestá alebo kto sa viac priblíži

Dotýkanie - žiadne dotýkanie sa nepovoľuje !

Ostané kritéria:
Rozmanitosť - schopnosť vyjadriť sa čo najviac spôsobmi, repertoár crew/tanečníka, kolko odlišných prvkov je crew/tanečník schopný ukázať
Inovácia - Odlišnosť od iných crew, nové moves, predstavenie niečoho nového
Tradičnosť - ako vela crew používa veci, na ktorých sa B-Boying zakladá, staré a základné moves  urobené

za celú existenciu B-Boyingu
Koncept - zmysluplnosť spoločných vecí, vyjadruje crew niečo tými pohybmi? má to nejakú myšlienku? vyjadrili tanečníci svojou kombináciou čo chceli? dáva to zmysel?

Uhol pohľadu čo sa týka výkonu:
kontrola - schopnosť ovládania tela, čistota prevedenia pohybov, nie sila úderu o zem a pod.
Výraz -  schopnosť tanečníka/crew vyjadriť sa pohybom v rytme hudby, ako ukáže svoje pocity, komunikuje crew/tan. z publikom cez pohyby a hudbu?

Estetika - ako vyzerajú pohyby esteticky, ladnosť a citlivosť, ako dobre to vyzerá keď sa crew/tan. vyjadruje.
Rytmus - Schopnosť tancovať do roznych rytmov, tancuje crew/tan. do hudby?

Obtiažnosť - úroveň obtiažnosti prvkov, je to čo crew robí dosť náročné?